РусскийУкраїнська

Оцінка цінних паперів, оцінка вартості цінних паперів, методи оцінки цінних паперів, оцінка ринку цінних паперів, види оцінки цінних паперів

Компанія BGT consulting проводить оцінку вартості цінних паперів по всій території України.
Що таке цінні папери:
Цінні папери — документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі лише при його пред'явленні.
З передачею цінних паперів всі вказані нею права переходять в сукупності. У певних випадках для здійснення і передачі прав, засвідчених цінними паперами, досить доказів їх закріплення в спеціальному реєстрі (звичайному або комп'ютеризованому).
З юридичної точки зору цінні папери можуть розглядатися як титул майнових прав, а також як рухоме майно. З економічної точки зору цінні папери — представник капіталу.
Цінними паперами визнаються права на ресурси, що відповідають наступним фундаментальним вимогам:
- оборотність;
- доступність для цивільного звороту;
- стандартність і серійність;
- документальність;
- урегульованість і визнання державою;
- ринковість;
- ліквідність;
- ризики.
Основні цінні папери — це цінні папери, в основі яких лежать майнові права на який-небудь актив, зазвичай на товар, гроші, капітал, майно, різного роду ресурси і ін. До таких паперів відносяться:
- акція;
- облігація;
- вексель;
- банківські сертифікати;
- коносамент;
- чек;
- варрант;
- депозитний сертифікат;
- ощадний сертифікат;
- заставна;
- інші.
В існуючій практиці оцінки цінних паперів є ряд загальноприйнятих методів, метою яких є визначення вартості пакетів цінних паперів у залежності від способів і умов їх обороту, і обґрунтування цієї вартості.
Найбільш часто при оцінці пакета акцій використовуються алгоритми наступних методів:
- прибутковості;
- акумулювання активів;
- індексування номінальної вартості пакетів акцій;
- аналогів продажів (котирувань).

Якщо Вам потрібна кваліфікована оцінка цінних паперів в найкоротші терміни, тоді звертайтеся лише в BGT consulting.