РусскийУкраїнська

Оцінка ноу-хау, оцінка вартості ноу-хау, оцінка ноу-хау нма, методи оцінки ноу-хау

Оцінка ноу-хау


Таке поняття як «ноу-хау» увійшло до звороту оцінних компаній і бізнесу, що діяв, відносно недавно, буквально років десять. У перекладі з англійського, означає «знати, як це зробити».


У оціночній діяльності термін ноу-хау - це перш за все інформація, яка несе в собі комерційний і технічний характеру, використання якої дозволяє збільшувати ефективність бізнесу, а також служить дуже важливим і досить дорогим нематеріальним активом.


Використання ноу-хау на підприємствах дозволяє підвищити такі основні показники як міру ліквідності,  коефіцієнт оборотності капіталу, коефіцієнт покриття і платоспроможності підприємства, коефіцієнт фінансування, коефіцієнт маневреності власного капіталу, коефіцієнт рентабельності активів і власного капіталу, коефіцієнт Бівера, z-індекс Альтмана.

Оцінка вартості ноу-хау відноситься до оцінки нематеріальних активів, що включає оцінку вартості ноу-хау, як сукупність методів, прийомів і знань технічного, адміністративно-управлінського або фінансового характеру, не захищених державними патентами або свідоцтвами.


Основна проблема полягає в тому, що ноу-хау не можна зареєструвати як винахід, товарний знак або інший вигляд інтелектуальної власності. Це пов'язано з тим, що реєстрація винаходу передбачає розголошування суті нововведення як об'єкту інтелектуальної власності, що є протиріччям самому поняттю «ноу-хау» (секрет виробництва).


Оцінка вартості ноу-хау проводиться фахівцями нашої компанії для наступних цілей:
1. Для цілей бухгалтерського обліку (для переходу на МСФО, постановка на баланс, виводу з основних фондів);
2. Для цілей кредитування;
3. Для цілей страхування;
4. Для вирішення майнових суперечок (оцінка надається в судові і старанні органи);
5. Для переоцінки основних засобів (основних фондів)