РусскийУкраїнська

Оцінка нерухомості, оцінка нерухомості Київ, оцінка вартості нерухомості, оцінка нерухомого майна, оцінка об'єктів нерухомості

Національний стандарт №1 дає наступне поняття нерухомості:
Нерухоме майно (нерухомість) - земельна ділянка без поліпшень або земельна ділянка з поліпшеннями, які з нею нерозривно пов'язані, будівлі, споруди, їх частини, а також інше майно, що згідно із законодавством належить до нерухомого майна.
Національний стандарт №2 розшифровує поняття земельні поліпшення і земельна ділянка:
Земельне поліпшення - результати будь-яких заходів, що призводять до зміни якісних характеристик земельної ділянки та її вартості. До земельних поліпшень належать матеріальні об'єкти, розташовані у межах земельної ділянки, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни призначення, а також результати господарської діяльності або проведення певного виду робіт (зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів, розміщення посівів, багаторічних насаджень, інженерної інфраструктури тощо
Земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, визначеними щодо неї правами. Під час проведення оцінки земельна ділянка розглядається як частина земної поверхні і (або) простір над та під нею висотою і глибиною, що необхідні для здійснення земельних поліпшень.
Що ж таке нерухомість як об'єкт оцінки?
Об'єктами оцінки можуть бути:
- земельні ділянки;
- ділянки надр;
- відособлені водні об'єкти;
- ліси;
- багатолітні насадження;
- будівлі;
- споруди.
Нерухомість знаходитися у вільному обігу і може вільно купуватися і продаватися, у зв'язку з цим досить часто встає питання оцінки нерухомості.
Кожна нерухомість має свій попит і пропозицію, чим вище попит на конкретну нерухомість, тим вище її привабливість для потенційного інвестора. При цьому ринкова вартість нерухомості визначається виходячи з варіанту найкращого використання нерухомості.
Оцінювачі нашої компанії мають великий досвід оцінки всіх видів нерухомості.
При визначенні вартості нерухомості ми можемо запропонувати Вам як визначення всіх видів вартості:
- ринкова вартість;
- ліквідаційна вартість;
- інвестиційна вартість;
- вартість ліквідації;
- вартість відтворення;
- вартість заміщення;
- спеціальна вартість;
- вартість в користуванні.
Не дивлячись на те що найпоширенішим підходом в оцінці нерухомості є порівняльний підхід, ми можемо запропонувати Вам оцінку нерухомості будь-яким з підходів:
- витратний;
- метод заміщення;
- метод відтворення;
- порівняльний;
- прибутковий
- метод капіталізації доходів
- метод дисконтування грошових потоків.
Якщо потрібна оцінка нерухомості – звертайтеся в BGT consulting мінімальні ціни, висока швидкість і професіоналізм Вам гарантовані.
Звертаючись до нас, за оцінкою нерухомості, Ви отримуєте кваліфіковану допомогу і консультації кращих фахівців.