РусскийУкраїнська

Оцінка нематеріальних активів, оцінка НМА, оцінка вартості нематеріальних активів, методи оцінки нематеріальних активів, класифікація і оцінка нематеріальних активів, оцінка нематеріальних активів підприємства

Оцінка вартості нематеріальних активів можуть потрібно для цілого ряду можливих цілей, у тому числі придбань і ліквідації бізнесу або частин бізнесу, злиття, продажу нематеріального активу, надання гарантій по позиках, здобуття ліцензій, встановлення платежів роялті і т.д.
Нематеріальні активи – це активи, які проявляють себе завдяки своїм економічним властивостям; вони не володіють фізичною субстанцією, але вони забезпечують права і привілеї їх власникові і зазвичай генерують дохід або інші вигоди для їх власника. Вартість нематеріальних активів можна розділити на категорії – як що виникає з прав, взаємин, згрупованих нематеріальних активів (синергія) і прав інтелектуальної власності.
Нижче приводиться визначення МСФЗ для цілей фінансових звітів:
«Нематеріальний не грошовий актив, якій не володіє фізичною субстанцією, та який тримають для використання у виробництві або постачаннях товарів і послуг, для здачі в оренду іншим або для адміністративних цілей ” (МСФЗ 38)
Нематеріальні активи представляють певні юридичні права і економічні вигоди, які поступають власникові і які зазвичай не мають фізичної субстанції. Їх тримають для використання як частина виробничого процесу для найму іншим сторонам або для адміністративних цілей.
З бухгалтерської точки зору нематеріальні активи відбиваються в балансі за витратами на їх придбання і амортизуються впродовж терміну корисного життя. Проте багато нематеріальних активів відбиваються в балансі не окремо.
Нематеріальні активи, чи відбиваються вони в балансі чи ні, можна розділити на три основні категорії.
- Гудвіл бізнесу (нерозподілені нематеріальні активи);
- Персональний гудвіл;
- Нематеріальні активи, що ідентифікуються.


Відповідна база оцінки вартості будь-якого типа нематеріального активу залежить від мети оцінки і від функціонального і економічного стану нематеріального активу.
Різними базами оцінки є:
• Вартість у використанні нематеріальних активів як частина вартості бізнесу. Під вартістю у використанні розуміється доля вартості бізнесу всього підприємства бізнесу, розподілена між індивідуальними активами, що вносять свій вклад до підприємства.
• Вартість у використанні індивідуального нематеріального активу (або групи активів).
• Вартість у використанні визначається в МСФЗ 36 як “приведена до теперішнього моменту вартість розрахункових майбутніх грошових потоків, які, як очікується, виникнуть від продовження використання активу і від його ліквідації в кінці терміну його корисної служби”.
• Ринкова вартість нематеріальних активів: при продажі в комерційних операціях.
• Ліквідаційна вартість або вартість при вимушеному продажі: при продажі по частинах.
• Вартість заміщення (витрати на заміщення) з врахуванням зносу.

У наших звітах ми завжди відображуємо як позитивні, так і негативні чинники, що впливають на вартість нематеріального активу. Це пов'язано з тим, що ми завжди неупереджено і об'єктивно приймаємо аналітику в результатах оцінки нематеріального активу. Наші звіти містять лише об'єктивні факти і неупереджені думки всіх релевантних чинників, що впливають на оцінюваний нематеріальний актив.
Якщо Вам потрібна оцінка нематеріальних активів, високо кваліфіковані співробітники BGT consulting прийдуть до Вас на допомогу.