РусскийУкраїнська

Оцінка автомобіля, оцінка вартості автомобіля, оцінка автомобіля онлайн, незалежна оцінка автомобіля, оцінка автомобіля для спадку, оцінка автомобіля для продажу, ринкова оцінка автомобіля

Оцінка автомобіля

Визначення ринковій вартості автомобіля на Україні регулюється Методикою товарознавчої експертизи і оцінки колісних транспортних засобів, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України і Фонду державного майна України №142/5/2092 від 24.11.2003 року. Ця Методика розроблена згідно із Законом України "Про судову експертизу, Законом України "Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні", Кримінально-процесуальним, Цивільним процесуальним і Господарським процесуальним кодексами України, а також Національним стандартом №1 "Загальні положення оцінки майна і майнових прав" і іншими нормативно-правовими актами по питаннях судової експертизи і оцінки майна. Методика встановлює порядок оцінки (визначення вартості) колісних транспортних засобів (далі КТС), регламентує загальні принципи, методи оцінки і товарознавчих досліджень, а також оціночні процедури визначення вартості автомобіля.
Для визначення вартості використовуються статистично усереднені цінові дані автомобіля, які базуються на даних відкритого ринку автомобілів і зібрані в довідниках, до яких пред'являються вимоги науковості, об'єктивності, об'ємності інформації. Такими довідниками на Україні є "Бюлетень автотоварознавця", який видається "Інформаційно-обчислювальним центром Союзу експертів України" і "УКРАВТО" корпорацією "УКРАВТО", які є періодичними виданнями. На підставі даних "Бюлетеня автотоварознавця" виходить програма "DONREST" — електронний довідник хворіючи, яка дозволяє визначити середню ринкову вартість КТС згідно Методики

.
Також методикою рекомендується користуватися німецькою програмою "Dergross" в тому випадку, якщо немає даних по даному автомобілю або для розрахунку вартості КТС при митному оформленні.

 
Визначення вартості автомобіля
Згідно Методики, основним підходом за визначенням ринкової вартості автомобіля є порівняльний підхід, який вважається на аналізі цін продажу (пропозиції) автомобіля, ідентичних або аналогічних оцінюваному на первинному або вторинному ринках КТС, з відповідним коректуванням, яке враховує відмінності між об'єктами порівняння і об'єктом оцінки.


Для визначення вартості по порівняльному підходу використовуються статистично усереднені цінові дані автомобіля, які базуються на даних відкритого ринку КТС і зібрані в довідниках, до яких пред'являються вимоги науковості, об'єктивності, об'ємності інформації.


Найбільш імовірнісним методом порівняльного підходу за оцінкою автомобілів є метод, заснований на аналізі цін ідентичних автомобілів. По цьому методу вартість визначається на базі середньої ціни продажу (пропозиції) ідентичного КТС з відповідним терміном експлуатації. Подальше коректування враховує різницю між пробігом, комплектацією, укомплектованістю, технічним станом об'єкту порівняння і об'єкту оцінки.


В разі неможливості визначення вартості автомобіля з врахуванням цін ідентичних КТС допускається використання методу, заснованого на аналізі цін аналогічних транспортних засобів. По цьому методу вартість автомобілів визначається відповідно до цінових даних аналогічних, але не ідентичних КТС, з належним або скоректованим терміном експлуатації. Подальше коректування вартості враховує різницю між пробігом, комплектністю, укомплектованістю, технічним станом об'єкту порівняння і об'єкту оцінки.