РусскийУкраїнська

Оцінка для цілей оподаткування, оцінка нерухомості для цілей оподаткування, оцінка майна для цілей оподаткування

Оцінка для цілей оподаткування


Оцінка для цілей оподаткування досить новий вид діяльності як для оцінювачів та і для клієнтів, який виділили в окремий напрям діяльності.


Напрям 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства":


спеціалізація 3.1. "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об'єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";


спеціалізація 3.2. "Оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";


спеціалізація 3.3. "Оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".


До напряму 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" розділу "Суб'єкти оціночної діяльності" включаються суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання приватної форми власності, виключним видом діяльності яких є оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації).


Сертифікат за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" та спеціалізаціями в межах цього напряму видається з урахуванням вимог Закону України "Про Фонд державного майна України", Закону України від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" суб'єкту оціночної діяльності - суб'єкту господарювання приватної форми власності, виключним видом діяльності якого є оцінка майна, майнових прав для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації), у разі, якщо у кваліфікаційних документах оцінювачів, які заявлені таким суб'єктом господарювання, що ініціює отримання сертифіката, зазначені відповідний напрям та спеціалізації у межах цього напряму.


Інформація про суб'єктів оціночної діяльності, що включені до Реєстру у розділ "Суб'єкти оціночної діяльності" за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" та спеціалізаціями у його межах, відповідно до порядку взаємодії під час застосування оцінки для цілей оподаткування за окремими видами майна та майнових прав, що затверджується наказом Фонду, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України та постановою Пенсійного фонду України, надсилається Фондом до Державної податкової служби України для включення інформації про таких суб'єктів оціночної діяльності до Переліку суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, як органів, уповноважених здійснювати оцінку для випадків, встановлених Податковим кодексом України, і таких, що мають право здійснювати оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації).


 Оцінювачі, що працюють у складі суб'єкта оціночної діяльності, повинні відповідати таким вимогам:


мати кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до програм базової підготовки та свідоцтво про підвищення кваліфікації за напрямами, зазначеними у кваліфікаційному свідоцтві оцінювача;


не мати не погашеної судимості або не знятої в установленому законом порядку судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.


Суб'єкти оціночної діяльності подають інформацію про свою діяльність (у частині, яку Фонд державного майна України має право перевіряти відповідно до чинного законодавства України) до Фонду державного майна України за формою та у порядку, встановленими чинним законодавством України.


Суб'єкт оціночної діяльності за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" запроваджує систему управління якістю.


Система управління якістю в цілому та кожна процедура (складова процедури) та захід окремо повинні бути розроблені, документально оформлені, запроваджені у діяльність та постійно підтримуватися та удосконалюватися. Документальне оформлення системи управління якістю в цілому та кожної з процедур (складових процедур) та заходів окремо здійснюється шляхом розробки та затвердження відповідного документа(ів). У разі якщо система управління якістю в цілому та кожна процедура (складова процедури) та захід окремо є об'єктом(ами) інтелектуальної власності, суб'єкт оціночної діяльності забезпечує наявність всіх прав для його (їх) використання.


Суб'єкт оціночної діяльності вживає таких заходів:


визначає процедури - дії, які здійснює суб'єкт оціночної діяльності для забезпечення якості надання послуг;


визначає послідовність та взаємодію таких процедур;


визначає критерії результативності таких процедур;


забезпечує моніторинг та аналіз процедур.


Якщо Вам потрібна оцінка для цілей оподаткування – звертайтесь саме в нашу компанію